Akademia wiedza i praktyka zaprasza na konferencję

XXII Ogólnopolskie Forum Kadry i Płace, HR

25 - 26 Marca 2020, Warszawa

Praktyka stosowania zmian 2020

 

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ TERAZ I SKORZYSTAJ Z NAJNIŻSZEJ CENY!

do 24 lutego koszt udziału w konferencji wynosi 1990 zł  

 

 

OFERTA SPECJALNA!

możesz uczestniczyć w jednym, wybranym dniu konferencji  tylko za 899 zł netto 

zadzwoń i zgłoś swój udział: 691 238 759, 22 429 43 40 

 

 

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie do organizatora zgłoszenia udziału w konferencji,  jest równoznaczne z rezerwacją miejsca i zobowiązaniem do dokonania opłaty. Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest  wysłanie zgłoszenia w odpowiednim terminie, opłata za konferencję jest dokonywana na podstawie faktury VAT, którą organizator wysyła po konferencji. W  przypadku rezygnacji z udziału,  konieczne jest poinformowanie o tym organizatora mailowo lub faksem w trybie opisanym w warunkach rezygnacji.
 
Koszt udziału w konferencji - 2490 zł netto + 23% VAT
Cena promocyjna do 24 lutego 2020 r. - 1990 zł netto + 23 % VAT 
 
Cena obejmuje udział w wykładach, panelach dyskusyjnych, wybranych przez uczestnika „stolikach tematycznych”, materiały konferencyjne, serwisy kawowe oraz lunch.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz do dokonania ewentualnych zmian w programie. W przypadku odwołania Forum przez organizatora lub zmiany terminu uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Warunki rezygnacji (koniecznie przesłanej faksem lub e-mailem):
  • do 21 lutego 2020 r. — zwrot 100% ceny udziału w konferencji,
  • do 13 marca 2020 r. — zwrot 50% ceny.
  • Rezygnacja po 13 marca 2020 r. nie uprawnia do zwrotu kosztów udziału i zostanie wystawiona faktura.  Możliwe jest przysłanie w zastępstwie innej osoby z tej samej firmy.

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

Formularz rejestracyjny:

Dane zgłaszającego:

Dane do faktury:
Dla opłacających szkolenie/konferencję w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT, prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Dane uczestników:
+ Dodaj uczestnika
Kwota do zapłaty:
Cena za osobę:
Liczba uczestników:
Całkowity koszt do zapłaty:

lub

Pobierz wypełniony formularz w formacie PDF, wydrukuj i wyślij do nas faksem: 22 518 27 50 (51) lub e-mailem: szkolenia@wip.pl