Akademia wiedza i praktyka zaprasza na konferencję

XXII Ogólnopolskie Forum Kadry i Płace, HR

Nowy termin podamy wkrótce

Praktyka stosowania zmian 2020

Podczas tej wyjątkowej konferencji zyskasz konkretne wskazówki, pozwalające Ci bezbłędnie stosować nowe przepisy i rozwiązywać wszystkie problemy kadrowo-płacowe.

Ogólnopolskie Forum Praktyków KADRY•PŁACE•HR organizowane jest dwa razy w roku  już od 2009 r.  Naszym celem jest, by każdy z uczestników zdobył podczas Forum praktyczną wiedzę, która pozwoli mu rozwiązać wszystkie problemy, zarówno te, z którymi boryka się obecnie, jak i takie, z którymi spotka się dopiero po zmianie przepisów w nowym roku. Niezależnie czy dotyczą one czasu pracy, zwalniania, dokumentacji kadrowej czy rozliczania składek, obliczania zasiłków, podatków itp. Już od pierwszej edycji tej konferencji jej ogromną zaletą dla uczestników są tzw. tematyczne stoliki eksperckie − indywidualne konsultacje, w czasie których eksperci pomagają uczestnikom rozwiązać ich konkretne problemy. Niemal wszyscy uczestnicy Forum podkreślają, że bardzo cenią tę możliwość bezpośrednich rozmów z ekspertami.

Opinie uczestników poprzednich edycji konferencji

WYKŁADOWCY

Będziesz uczyć się od najlepszych!
Kompetencjom ekspertów prowadzących Forum możesz w pełni ufać, gdyż tworzą oni i interpretują prawo, a także egzekwują i nadzorują jego stosowanie. Równocześnie są to osoby otwarte, życzliwe i doświadczone w prowadzeniu wykładów, warsztatów oraz konsultacji. Są wśród nich specjaliści z ZUS, eksperci z doświadczeniem w PIP, autorytety naukowe oraz praktycy z kancelarii prawnych i menedżerowie.

Przez 2 dni będą służyć Ci swoją wiedzą i doświadczeniem – zarówno w trakcie wykładów, jak i podczas sesji indywidualnego doradztwa eksperckiego przy stolikach tematycznych. Pomogą Ci w rozwiązaniu nawet najtrudniejszych problemów, z jakimi stykasz się w pracy.

Program Konferencji

25 Marca 2020, Warszawa
08:30 - 09:00
Rejestracja uczestników, rozpoczęcie konferencji.

09:00 - 10:00
Elektronizacja dokumentacji pracowniczej-praktyczne aspekty

Łukasz Prasołek

10:00 - 11:00
Najnowsze tendencje w potrąceniach: - nowe kwoty wolne od zasiłków, - kwoty wolne dla uczestników PPK, - co się zmieni w zbiegach egzekucji od 30.07.2020

Renata Majewska

11:00 - 11:30
Przerwa kawowa

11:30 - 12:30
Najnowsze zmiany w prawie pracy, w tym: - jak pracodawca może walczyć z koronawirusem, - najświeższe wskazówki orzecznicze, jak prawidłowo ustalać kryteria socjalne

Renata Majewska

12:30 - 13:30
Obowiązki pracodawcy w kontaktach z komornikiem zbiegi egzekucji komorniczej i sądowej przykłady z praktyki

Danuta Piwowarczyk

13:30 - 14:30
Przerwa obiadowa

14:30 - 15:30
Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia, żeby obroniła się przed sądem pracy. Z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń.

Anna Telec

15:30 - 17:00
Doradztwo eksperckie

Prawo Pracy, Wynagrodzenia i potrącenia z ZFŚS, PPK, Czas pracy, Dokumentacja pracownicza.

26 Marca 2020, Warszawa

Ścieżka tematyczna I

09:00 - 10:30
Pierwsza wpłata do PPK kiedy i od czego będziemy ją naliczali? Oskar Sobolewski
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
Dokumentacja kadrowa-jak prawidłowo przechowywać dokumenty po ostatnich zmianach, Szymon Sokolik
12:30 - 12:45
Przerwa kawowa
12:30 - 14:00
Jakie zapisy zawrzeć w regulaminie aby skutecznie zarządzać czasem pracy? Michał Chodkowski
14:00 - 15:00
Zakończenie konferencji. Obiad.

Ścieżka tematyczna II

09:00 - 10:30
Pierwsza wpłata do PPK kiedy i od czego będziemy ją naliczali? Oskar Sobolewski
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 12:30
Organizacyjne wyzwania wdrożenia PPK w sektorze publicznym Oskar Sobolewski Antoni Kolek
12:30 - 12:45
Przerwa kawowa
12:30 - 14:00
Zawarcie umów w ramach PPK w firmie aspekty praktyczne dr Antoni Kolek
14:00 - 15:00
Zakończenie konferencji. Obiad

Prelegenci

AnnaTelec
Czytaj więcej...
Szymon Sokolik
Czytaj więcej...
dr AntoniKolek
Czytaj więcej...
OskarSobolewski
Czytaj więcej...
RenataMajewska
Czytaj więcej...
ŁukaszPrasołek
Czytaj więcej...
DanutaPiwowarczyk
Czytaj więcej...
MichałChodkowski
Czytaj więcej...

Partnerzy


XXII Ogólnopolskie Forum Praktyków Kadry, Płace, HR.

PRAWO PRACY WYNAGRODZENIA-PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

praktyka stosowania nowych przepisów oraz planowane zmiany w 2020 r.

25-26 marca 2020 r.

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 1, Warszawa